Home / Vezetői dilemmák workshop – cégügyeken innen és túl aok

Vezetői dilemmák workshop – cégügyeken innen és túl aok

„Élete középső szakaszában a legtöbb ember megszokja a hétköznapok taposómalmát, és olyan gépiesen végzi mesterségét, ahogy nyakkendője csokrát köti meg reggelenként. Pedig hány olyan ember van ezek közt, aki valamikor saját egyénisége szerint akarta megformálni életét, sőt, még a világot is meg akarta kissé változtatni! Ezek maguk sem tudják, mikor és hogyan rozsdásodtak meg, mikor és hogyan koptak el annyira, hogy beleférjenek a tucat-csomagolásba. Az a lelkesedés, amellyel átlagon felüli céljaikért munkálkodtak, éppen olyan észrevétlenül hűlt ki, mint minden ifjúkori szerelem. Így jutottak el odáig, hogy ifjúságuk lelke – ha fel is támadna – úgy érezné magát férfikoruk gondolatvilágában, mint egy kísértet a régi kastélyban, melyet új gazdája modern bútorokkal rakott tele. Nincs a lelki életnek még ilyen titokzatos, hajszálfinom jelensége, mint ez az átalakulás, mely lassanként, fokozatosan következett be náluk. Minden ismerősük, minden rokonuk hozzájárult egy-egy fertőző lehelettel, amint beszélgetés közben az aljas alkalmazkodás hazugságait hangoztatta, vagy feltálalta piszkos tapasztalataiból levont korlátolt következtetéseit. De néha talán egy asszony szemsugara vakította meg őket annyira, hogy életük igazi útjáról mellékösvényre tévedtek.”

Middlemarch

 A vezetői dilemmák workshop célja

Szervezetfejlesztői munkám során túlságosan is gyakran találkozom azzal, hogy azért akadozik a fejlesztői munka, mert olyan témákat kellene megbeszélni, amit a résztvevők nem éreznek szalonképesnek, vagy úgy gondolják, hogy hiába beszélgetünk róla, úgysem változik semmi.

Olyan kérdésekről van szó, ami a résztvevők vezetői munkájához közvetlenül kapcsolódik, vagy éppen látszólag semmi köze hozzá: pl. “hogyan lesz, mikor nyugdíjas leszek?”; “szerepeim az életben, azaz ki vagyok én (családapa/anya, igazgató, motoros vagabund, sikerember, stb.)?”.

Olyan kérdésekről van szó, ami a résztvevők vezetői munkájához közvetlenül kapcsolódik, vagy éppen látszólag semmi köze hozzá: pl. “hogyan lesz, mikor nyugdíjas leszek?”; “szerepeim az életben, azaz ki vagyok én (családapa/anya, igazgató, motoros vagabund, sikerember, stb.)?”.

Egy a közös bennük: az adott ember számára fontosak.

Az ilyen témák feldolgozását kiemelten fontosnak tartjuk. Enélkül – akár a szervezet, akár az egyes ember szemszögéből nézzük – a legjobb szándék mellett is csupán felszínes látszatmegoldások születhetnek; vagy erőből véghezvitt változások jönnek létre – de leggyakrabban egyszerűen nem történik semmi. Erre szeretnénk alternatívát kínálni.

A témákat alkalomról alkalomra a résztvevők hozzák, ott választjuk ki azt, amiben ott és akkor a legtöbb energia van. A feldolgozásban a csoportvezető mellett a résztvevők egymásnak adott kérdései, szempontjai mérvadó módon segítik a helyzet megértését, elfogadását, megoldását – egymás témáiból, azok feldolgozásából rengeteg inspirációt nyerhetnek a többiek is.

A workshopsorozat eredményeként a résztvevők

  • a körülöttük kialakult helyzeteket, problémákat, elakadásokat felismerik, elfogadják és megértik,
  • tudatosítják saját szerepüket, felelősségüket a helyzetek kialakulásában és fenntartásában; valamint megváltoztatásuk lehetőségében,
  • megoldásokat találhatnak, amelyek segítségével mind saját maguk, mind környezetük pozitív irányban változik, fejlődik.

A workshopsorozat támogató módszertana meglehetősen egyedi és provokatív.