Home / Prezentációs készségfejlesztés

Prezentációs készségfejlesztés

A jó prezentáció megközelítésünkben elsősorban hiteles és személyes.

Tiszta, egyértelmű üzenetet tartalmaz, azaz eléri célját. Az előadó komfortosan érzi magát a helyzetben, így az előadásmód is élvezetes. Prezentációs készség fejlesztésekor ezért három területre koncentrálunk:

  • Saját prezentációs stílus megtalálása (már meglévő erősségek kihasználásával)
  • Szisztematikus felkészülés (a közönség szükségleteinek ismerete, egyértelmű üzenet megfogalmazása)
  • Az üzenetátadás leghatékonyabb módjának megtalálása és begyakorlása  (stílus, támogató eszközrendszer – pl. ppt, prezi, OHP, FC).

Tanácsadói megközelítésünk mind az egyéni, mind a csoportos készségfejlesztésben – így a prezentációs készségek fejlesztésében is – COACHING szemléleten alapszik.
  1. Személyes, egyéni tanulási-, fejlődési célokat tűzünk ki a résztvevők közreműködésével, jelenlegi készségszintjük felmérése után.
  2. A már meglévő erősségekre alapozzuk a fejlesztést. Abban hiszünk, hogy sokféle jó prezentáció és rengeteg különféle prezentációs helyzet létezik, ezért nem valamiféle stílus, technika „megtanítását” célozzuk. A prezentációkkal kapcsolatos elméleteket, kutatási eredményeket, megfigyeléseket keretként használjuk, és abban támogatjuk a résztvevőket, hogy saját magukból kihozva a lehető legtöbbet, megtalálják, kialakítsák a saját prezentációs stílusukat, készség- és eszköztárukat.
  3. Nem egyszeri beavatkozást alkalmazunk, hanem folyamatjelleggel dolgozunk – több visszacsatolást lehetővé téve. Ez azt jelenti, hogy 2-3 tréningnapban gondolkodunk; az egyes tréningnapok között 1, vagy 2 hét telik el, ami segíti az elsajátított ismeretek elmélyítését, valamint lehetővé teszi a résztvevők alapos felkészülését a folytatásra.
  4. A résztvevők aktívan közreműködnek saját- és egymás tanulási folyamatában: a csoporttagok mindvégig visszajelzéseket kapnak egymástól és a programot vezető trénerektől.
  5. A tanulási folyamatot módszertani kézikönyv elkészítésével támogatjuk. A kézikönyv az elérhető prezentációs elméletek és gyakorlati útmutatók széles tárházából azokról nyújt jól használható, gyakorlatorientált összefoglalót, amelyek a résztvevők számára relevánsak, fontosak: azaz a kézikönyvet folyamatosan építjük, szerkesztjük az előkészítő workshop, valamint az egyes tréningnapok tapasztalatai alapján.