Home / “Kibeszélő show” aok

“Kibeszélő show” aok

Fejlesztő folyamatok utókövető workshopjain találkozhatunk azzal a cseppet sem meglepő jelenséggel, hogy a megváltozott kultúrában, a korábbinál eredményesebben, harmonikusabban működő teamekben is elkezdenek újratermelődni bizonyos konfliktusok, újraélednek rossz beidegződések, illetve újak ütik fel a fejüket.

Ebben a szakaszban ezeket lényegesen könnyebb jó irányba terelni, megerősítve azokat a teamen belüli normákat, amelyek az egészséges működést támogatják az együttműködés szempontjából fontos területeken.

Eresszük le a gőzt, lássunk tisztán!
Rendszeres esetmegbeszélések aktuális témák mentén.
avagy: Karbantartani egyszerűbb, mint javítani

Az AoK “Kibeszélő show”-t folyosói beszélgetések indították útjára. Méghozzá nem is megrendelőkkel, vagy döntéshozókkal, hanem felhasználókkal zajló beszélgetések.

Ügyfeleinknél járva gyakran kérdezték korábbi fejlesztési programjaink résztvevői, hogy mikor lesznek megint olyan teamcoachingok, ahol “szabadon” (vagyis nem a megszokott meeting-struktúrában) megbeszélhetik az aktuális ügyeiket, kérdéseiket. Az ötlet rezonált saját tapasztalatainkra – így 2014-ben elkezdtük ezt a programot.

 

A kibeszélő show jellemzően rövid (két-három órás) team-szupervízió jellegű beszélgetés egy-egy csapattal, vagy csoporttal, ahol pl.

  • megosztják egymással az ügyfélek kezelésével kapcsolatos nehézségeiket, tanulva ezáltal egymástól,
  • egy-egy konkrét, mindenkit érintő aktuális kérdést megbeszélhetnek,
  • adott készség tekintetében részt vehetnek egy “gyorstalpalón”,
  • levonhatnak tanulságokat egy nehéz, intenzív időszak után, vagy épphogy
  • felkészülhetnek egy várhatóan nehéz, intenzív időszakra.

Téma rendszerint nincs előre meghatározva, azzal foglalkozunk, ami éppen aktuálisan a leginkább megérinti, érdekli a csapat tagjait.

 

Meggyőződésünk, hogy két-három havonta érdemes “kibeszélő show”-t tartani minden szervezetél, ahol emberek dolgoznak együtt. A program eredményeként ugyanis

  • a vezetői beavatkozást igénylő helyzetek, valamint a fejlesztési igények gyorsan, pontosan és aktuálisan/naprakészen azonosíthatók,
  • az együttműködés fejlesztése folyamatos,
  • az elköteleződés, a motiváció magas szinten tartható,
  • a teamen belül rendkívül erős szakmai-emberi kapcsolati szálak alakulnak ki,
  • a team (ön)reflektív képessége folyamatosan fejlődik, így nyitottabbá válik a változásra, tanulásra.

 

Azoknál a teameknél, ahol a tapasztalati tanulásra épülő reflektív tanulás még nem része a működési kultúrának, hasznos, ha a rendszeres “kibeszélő show” bevezetésként a teamszupervíziós munkát megalapozó csapatépítő tréningen töltenek.