Home / Karitatív csapatépítés

Karitatív csapatépítés

“Ahol teamre van szükség…”
Együttműködés-fejlesztési programjaink négy fő területet ölelnek fel:
>> Döntéshozó, irányító, vezetői teameken belüli együttműködés fejlesztése,

>> Funkcionális csapatok tagjai közötti együttműködés fejlesztése,
>> Funkcionális egységek közötti együttműködés fejlesztése,
>> Ideiglenesen együttműködő csoport (pl. projekt-team) tagjai közötti együttműködés fejlesztése.

Mit jelent az együttműködés fejlesztése

Másfél évtizedes munkánk tapasztalata azt mutatja, hogy két olyan terület van, aminek a mentén egy teamet a lehető legnagyobb hatékonysággal lehet kívülről támogatni a fejlődésben:

 • Lehetőségek keresése (Pl.: stratégiai tervezés, jövőkép kialakítása, célmeghatározás)
 • Problémák megoldása (Pl.: piaci környezet kedvezőtlen hatásai, belső nehézségek, működési keretek ki- átalakítása, etc)

Ezek azok az irányok, amelyek leginkább meghatározzák a teamek feladatait. Ezekben általában felerősítve jelennek meg a teamen belüli működés jellemzői, a hatékony közös munka akadályai.

Az AoK együttműködés-fejlesztő programjain – a team aktuális helyzetéhez, szerepéhez igazodva – a lehetőségek keresésén, és/vagy a problémák megoldásán keresztül, konkrét és valódi szervezeti kérdésekre fókuszálva dolgozunk a csapattal.

Az együttműködés szempontjából fontos területek:

 • Tudás- információ megosztás, szinergia. Ez leginkább az emberek közötti viszonyok sérülése (régi sérelmek, meg nem oldott konfliktusok, elmérgesedett félreértések) miatt akadozik.
 • Valódi elköteleződés. Negatívan befolyásolja az együttműködést az is, ha nem sikerült valódi elköteleződést létrehozni a helyzettel, a célokkal kapcsolatban, vagy, ha elfogyott a motiváció. Ilyenkor akarva-akaratlanul, nyíltan, vagy burkolva a teamet alkotó emberek akadályozzák a munkát. Az elköteleződés, a motiváció nem örökké tartó dolgok. Megújításukra különös figyelmet kell fordítani egyéni szinten is, ami egy együttműködő team esetében minden résztvevő közös felelőssége.
 • Egyértelmű döntéshozatal. A döntésekkel az a baj, hogy vagy nem születnek meg (a kellő egyértelműséggel), vagy a mód, ahogyan megszületnek, már magukban hordozza a velük kapcsolatos ellenállást. Nehéz egy csapatban, egy csapatnak igazán jól döntenie. Az AoK együttműködés-fejlesztő programjain abban támogatjuk a résztvevőket, hogy megtalálják, felismerjék azt a formát, ami számukra a leghatékonyabb döntéshozatali folyamatot jelenti. A döntéshozatali folyamat sem ér véget a döntéssel: a végrehajtás során “újra és újra meg kell hozni ugyanazt a döntést” – és fel kell tudni ismerni azt, amikor változtatni kell. Ehhez folyamatos, előremutató visszacsatolásra van szükség: vagyis előlről kezdődik a kör.
 • Tiszta, nyílt kommunikáció. A kommunikáció az a terület, ahol a fentiek megjelennek. A finom jelzések, a cinizmus, a hosszú, semmitmondó monológok, a csipkelődések mind alkalmasak arra, hogy tönkretegyék az együttműködést. A teamen belül kialakult kommunikációs szokások, normák rutinná merevedve gátját szabják az építő, teremtő energiák felszínre törésének. A stílust, a szokásokat fontos, de nem elegendő megváltoztatni: ha tartós eredményeket szeretnénk elérni, a mélyben megbúvó, személyes okokat, célokat is felszínre kell hoznunk és kellő körültekintéssel és alapossággal feldolgoznunk.

Az együttműködés fejlesztésének az AoK Tanácsadó Műhely által alkalmazott módszerei:

 • Team-coaching

 • Csapatépítő-tréning (indoor és outdoor)

  és az utóbbinak egy speciális területe:

 • a karitatív csapatépítés.

Ami közös bennük: az együttműködés-fejlesztő programjaink minden esetben valamilyen jól meghatározott, konkrét fejlődési cél elérését szolgálják.

Kifejezetten szórakoztató, kikapcsolódást jelentő események szervezését, vagy olyan teambuilding programokat, ahol “az élmények önmagukért beszélnek” nem vállalunk. Nem azért, mert nem hiszünk bennük, hanem, mert úgy gondoljuk, hogy ezek tanácsadói közreműködést nem igényelnek.

A teamcoaching munka keretei “komolyabbak”:

A csapatot érintő kérdéseket (döntési helyzetek, azok kialakulása, a döntés meghozatala, személyes konfliktusok, a csoporttagok közötti dinamika, hatalmi játékok, felelősség, elkötelezettség, motiváció, kommunikációs rutinok, stb) konkrét helyzeteken keresztül dolgozzuk fel. A feldolgozások módszertana nagyon sokféle, ezekben a témán kívül igazodunk az adott team tanulási stílusához és szokásaihoz. Az egész teamet, és az egyes résztvevőket is támogatjuk abban, hogy rálássanak saját működésükre és eredményesen tudják azt pozitív irányban változtatni. Hosszabb, kimerítő programok esetében elsősorban energizáló jelleggel rövid teambulding feladatokat is használunk – de ezeken a programokon alapvetően és döntően beszélgetünk.

A teamcoaching folyamatok jellemzően három-tizenkét hónap időtartamot ölelnek fel, 3-4 órás találkozásokból állnak. Ha a munka, vagy a helyzet intenzitása megköveteli, 1-3 napos programok keretében dolgozunk a teammel.

A csapatépítő tréningek több játékosságot engednek meg: A témák és a célok rendszerint nagyon hasonlóak a teamcoaching folyamatainkhoz. A tréningeken viszont a teambuilding gyakorlatok, feladatok nagyobb szerephez jutnak, mint ahogy bizonyos készségjellegű elemek gyakorlása is erőteljesebben jelenik meg ezeken a programokon.

Csapatépítő tréningen teremben és outdoor jelleggel is dolgozunk, hogy melyikkel, az elsősorban az ügyfeleink igényeitől függ – és nagymértékben attól, hogy mennyire rugalmasan változtathatók a program keretei (pl. esőnap)

A karitatív csapatépítés a team fejlesztésén túl egy harmadik, fogadó fél részére is valódi hozadékot jelent. Ezeket a programokat úgy építjük fel, mint egy hagyományos csapatépítő tréninget, ám a támogató, reflektív feladatok itt egy valódi projekt megvalósítását jelentik (pl. óvoda/iskola udvarán játszótér építése), amelyekkel valamilyen szempontból hátrányos helyzetben lévő szervezeteket, embereket is támogatunk az ügyfeleinkkel közösen.

A karitatív csapatépítő programok esetében tanácsadói díjunk egy részével mi is hozzájárulunk az adott projekt megvalósításához.