Home / Counselling

Counselling

Hozzon ki még többet csapatából! Coach képzés vezetőknek

Hisszük, hogy minden vezető alapvető felelőssége, hogy utasítás és iránymutatás mellett folyamatosan támogassa munkatársait abban, hogy kreatívan és produktívan, tehát sikeresen tudjanak működni.

Meggyőződésünk, hogy egy csapaton belül a munkatársak alapvető igénye és elvárása, hogy vezetőjüktől folyamatos visszajelzést kapjanak a teljesítményükről, és e mellett joguk van segítséget, támogatást, iránymutatást is kérni vezetőjüktől. Egy ilyen támogató környezetben a csapattagok tanulnak a vezető tapasztalataiból, sikereiből és kudarcaiból egyaránt. A vezető és munkatárs közötti bizalomra épülő személyes viszony erősíti és támogatja a jó teljesítményt, mind egyéni, mind csapat szinten.

A counselling célja

A counselling alapvető célja összetartó csapat formálása és ’érett’ csapattagok fejlesztése, akik felelősséget vállalnak munkájukért, döntéseikért, és képességeikkel, kompetenciáikkal összhangban egyre inkább képessé válnak önállóan megoldási alternatívákat találni a felmerülő problémáikra.

A counselling irányulhat a vezető körüli csapattagok fejlesztésére, illetve betölthet problémamegoldó funkciót is. Kiváló vezetői eszköz a változások ösztönzésére és menedzselésére, kívánt viselkedési minták elterjesztésére és megerősítésére, valamint nem kívánt viselkedési minták megszüntetésére.

A counselling során a vezető

 • irányt mutathat a csapattagoknak konkrét megoldási javaslatokkal vagy lehetséges megoldási alternatívák megjelölésével
 • coach-ként segítheti őket abban, hogy az adott helyzetnek megfelelően aknázzák ki erőforrásaikat és használják képességeiket
 • trénerként segítheti őket egy adott készség fejlesztésében, valamint tudás elmélyítésében.

Hatékony counselling eredményeképpen a csapattagok jól érzik magukat a bőrükben, javul a problémamegoldó készségük, illetve folyamatosan fejlődnek, kibontakoztatják egyéni képességeiket.

A hatékony counselling ismérvei

 • Valós érdeklődést, gondoskodást mutató attitűd – Vagyis ne csak mondja egy vezető, hogy érdekli a munkatársai és csapata fejlődése, hanem erről tettei is árulkodjanak.
 • Vezető példamutatás, etikus magatartás
 • Világos keretek – A vezető világosan kommunikálja elvárásait a munkatársai felé, illetve tisztában van a munkatársai képességeivel és korlátaival.
 • Rugalmasság – A megfelelő counselling stílus megválasztását jelentősen befolyásolja az adott kontextus, az elérendő cél, valamint az adott munkatárs jelleme, illetve a vele való személyes viszony
 • Tisztelet – A vezető elfogadja, hogy minden csapattagnak megvan a saját hitrendszere, értékrendje, és tiszteletben tartja ezeket.
 • Kommunikáció – A vezető nyílt, tiszta kétirányú kommunikációt valósít meg a csapattagokkal, és tudatosan ügyel arra, hogy összhangban legyen a verbális és a non-verbális kommunikációja.
  A hatékony counselling során a vezető a kontextus és az elérendő cél függvényében dönti el, hogy

  • konkrét megoldási javaslatokat ad, vagyis inkább beszél – direkt módszer;
  • rávezeti a munkatársat az adott probléma megoldására, vagyis inkább hallgat – indirekt módszer, vagy
  • kombináltan alkalmazza a direkt és indirekt megközelítéseket.
 • Támogatás – A vezető támogatja és bátorítja a csapattagokat a fejlődésükben, ugyanakkor segíti őket a felmerülő problémáik megoldásában is.
 • Motiváció – Fontos megszilárdítani a counselling kultúráját a mindennapi működésben. Azok, akik kezdeményezően igénylik a counselling-et, általában többet profitálnak a folyamatból, és a vezető érezheti úgy, hogy a counselling ’jobb’ az ilyen munkatársakkal, így hajlamos lehet többet foglalkozni velük. Ugyanakkor azokra a csapattagokra is figyelmet kell fordítani, akik maguktól nem igénylik a counselling-et, de szükségük van rá.

A program keretei

A kb. fél-egy éves időtartamban megvalósított 6 x 2 napos counselling vagy mini coachképző program kiválóan alkalmas közép- és felsővezetők vezetői készségeinek továbbfejlesztésére, finomhangolására, akár egy szervezeten belül, akár úgy is, hogy több szervezettől érkező résztvevők alkotnak egy csoportot.

Coaching szemléletű képzésről lévén szó, kiemelt hangsúlyt fektetünk a két napos alkalmak közötti vezetői tapasztalatok képzésbe történő integrálására esetfeldolgozásokon keresztül.