Home / Core vezetőképzés aok

Core vezetőképzés aok

Vezetői technikákon, módszereken innen és túl: motiváló környezet a sikeres működésért.

Folyamatszemléletű csoportos vezetői coaching

Meggyőződésünk, hogy vezetőként nem lehet megúszni a munkatársak alapos megismerését; azt, hogy érdemes folyamatosan időt és energiát szánni a munkatársak fejlesztésére, motivációik feltárására. Nem hiszünk abban, hogy sok értelme van embereket kategóriákba beskatulyázni, és ezen kategóriák vonatkozásában mintegy receptként kínálni vezetői megoldásokat.

Általában ennél komplexebb a vezetői működés.

A közép- illetve felső vezetők fejlesztését célzó core vezetőfejlesztés folyamatszemléletű csoportos vezetői coaching folyamat, kb. 6-10 alkalommal, fél-egy éves időintervallumban.

A folyamat során a vezetők megtanulják és megtapasztalják, hogyan tudják hatékonyan támogatni a munkatársaikat a különböző munkahelyi célok elérésében. Sokat gyakorolnak eszközöket, technikákat (pl. visszajelzés adás, aktív-értő hallgatás, kérdésekkel történő irányítás).

Ugyanakkor legalább ugyanilyen hangsúlyos annak a vezetői attitűdnek az elsajátítása, hogy vezetőként eredményesebben tudnak működni, ha tisztában vannak a céljaikkal, saját motivációjukkal, valamint azzal, hogy a munkatársaik miben jók, mik az erősségeik, miben kell fejlődniük, mi motiválja őket, és ezen faktorokat figyelembe véve rugalmasan irányítják, terelgetik a csapatukat.

A résztvevők tapasztalatot szereznek abban, hogyan tudják felismerni, hogy különböző helyzetekben milyen vezetői stílust érdemes alkalmazni, mikor kell húzóerőként jelen lenniük és mikor elegendő a háttérből követni és irányítani az egyes munkatársak illetve a csapat munkáját; de mindenképpen úgy tekintenek a munkatársaikra, mint egy szerves rendszer fontos hajtóereire, mozgatórugóira.

Vezetőként a fő feladatuk a fókusz és az irányok megtartása, valamint olyan munkahelyi környezet biztosítása, amelyben a munkatársak magukról is elhiszik, hogy érdemes megmutatniuk, miben jók, és érdemes folyamatosan fejlődniük.

A program coaching szemléletű, vagyis nagy hangsúlyt helyezünk a valós munkahelyi életből hozott esetek feldolgozására, egymás tapasztalatainak, tudásának megosztására, az egyes helyzetekről való gondolkodás strukturálására, konkrét megoldások kínálása helyett különböző alternatívák felé való orientálásra.

A program során a vezetői lét alapjaira irányítjuk a fókuszt.

Néhány fontos alapvetés:

  • Akkor tudunk sikeres vezetőként működni, ha felismerjük és rendszeresen górcső alá vesszük a saját motiváltságunkat: mi hajt minket, miért vagyunk itt vezetők, mit akarunk elérni. Csak akkor tudunk mások motivációjáról egyáltalán beszélni, ha a sajátunkkal tisztában vagyunk.
  • Az embereket nem lehet motiválni. Vezetőként az a dolgunk, hogy olyan környezetet teremtsünk, amelyben az embereknek megéri megmutatni, mit tudnak, és amelyben értelmét látják a fejlődésnek.
  • A sikeres vezetés záloga, hogy megismerje a vezető, mi motiválja az embereit, milyen egyéni érdekeik vannak, mi a fontos számukra. Ezek ismeretében lehet meghozni olyan fontos vezetői döntéseket, hogy pl. “Akarok-e én vezetőként egy adott munkatárssal együtt dolgozni?” “Hogyan tudom belőle kihozni a legtöbbet?”.
  • A motiváció nem egyszeri elszigetelt tevékenység (pl. évente egyszeri megmotiválás), hanem egy folyamat, beszélgetések sorozata, a vezető részéről állandó nyitottság és érzékenység a munkatársai felé.
  • A legtöbb vezetői szerephez kapcsolódó probléma, elakadás, kihívás a motiváltság kérdéskörére vezethető vissza: “Mit akarok ebben a helyzetben, merre akarok tartani, miért jó ez nekem?”.
  • Nem lehetek igazán eredményes és sikeres vezető, amíg nem vagyok tisztában az általam képviselt értékekkel, a hitrendszeremmel, illetve amíg nem tudom kellő rugalmassággal alkalmazni a különböző vezetői stílusokat.

Várható eredmény

A core vezető képzés során a vezetők elindulnak a tudatos vezetővé válás útján.

Mélyül a vezetői önismeret, szofisztikáltabbá válik a résztvevők vezetői szerepről, létről való gondolkodása.

A vezetők olyan hozzáállást, attitűdöt sajátítanak el, amely segítségével hamar mélyére látnak a különböző helyzeteknek, ezért hatékonyabban tudják azokat kezelni, tartós megoldások felé mozdulnak el.

Elsajátítanak egy gondolkodási keretrendszert, illetve eszköztárat kapnak ahhoz, hogyan tudják rugalmasan, különböző emberekhez és helyzetekhez igazodva kezelni és váltogatni a vezetői stílusokat és eszközöket, illetve hogyan tudnak olyan légkört, körülményeket teremteni, amelyben a munkatársaik is a legtöbbet tudják magukból kihozni.