Home / Asszertivitás program

Asszertivitás program

Elképzelésünk szerint az asszertív kommunikációs program elsődleges célkitűzése támogatni a részvevőket abban, hogy üzleti környezetben az érdekeiket szem előtt tartva, az üzleti és személyes kapcsolatok sérülése nélkül tudjanak hatást gyakorolni a kollégáikra illetve üzleti partnereikre.

Az asszertivitás nem csupán egy kommunikációs mód,
sokkal inkább egy komplex viselkedésforma.
Ez magába foglalja azt a képességet, hogy magabiztos, kompetens módon kiállunk magunkért
– vagyis tudatában vagyunk annak, mik az igényeink és szükségleteink,
és ezeket egyértelműen kommunikáljuk is.
Mindezt oly módon tesszük, hogy elfogadjuk és tiszteletben tartjuk a
partnerünk álláspontját, jogait és jogos igényeit, szükségleteit.

Javasolt programelemek

(tréning és csoportos coaching kombinációjához):

  • „Hogyan befolyásolok másokat”: A kommunikáció 4 fajtájának (passzív, agresszív, indirekt agresszív és asszertív) megkülönböztetése: milyen helyzetekben szoktunk ezekkel találkozni, mely helyzetekben van helye az egyes kommunikációs fajtáknak. A résztvevők megismerik saját befolyásolási stílusukat, perspektívába helyezzük az asszertivitást, megértik a funkcióját, előnyeit bizonyos helyzetekben.
  • Felkészülés kommunikációs helyzetekre: Célorientáltság, vagyis mit akarunk elérni a kommunikációval; mik a kereteink, korlátaink; miből mennyit van lehetőségünk / akarunk engedni; mit tudunk a partnerünkről, a szándékáról, motivációjáról.
  • Asszertivitás típusai: alapvető/kinyilatkoztató, empatikus, eltérésre utaló, következményre utaló, negatív visszajelzés, tisztázó. Ezek felismerése és gyakorlása konkrét helyzetekben.
  • A tréningnapokon minden résztvevő immáron az eddigieknél tudatosabban beazonosítja a kommunikáció azon aspektusait, amelyekben szükségesnek tartja a fejlődést. Elköteleződnek az iránt, hogy éles helyzetekben gyakorolják a tanultakat az elkövetkezendő csoportos coaching időszakban.
  • Ideális esetben ezt követően kerül sor egy csoportos coaching folyamatra – minden alkalom előtt 4-6 hét telik el.
    A csoportos coaching fő célja a résztvevők által hozott eseteken keresztül a tréningen tanultak elmélyítése. Konkrét példákon keresztül minden résztvevő beszámol arról, hogyan sikerült a tanultak alkalmazása, mi működött jól, illetve kevésbé jól. A csoporttal közösen beazonosítjuk, mire volt szükség a sikerhez, illetve mi akadályozta / nehezítette a sikeres kommunikációt. Tisztázó kérdésekkel, valamint akár konkrét javaslatokkal, valamint reflektálással (más résztvevők hogyan oldottak meg hasonló helyzeteket) támogatjuk az esetet hozót a fejlődésében. Az első csoportos alkalom után a résztvevők az elmúlt időszak és a csoportos coaching fényében újragondolják a fejlesztendő területeiket, és ismét elköteleződnek a következő 4-6 hetes időszakra.

Változatok az asszertív kommunikációs tréningprogram lebonyolítására:

Ahogyan azt a ’Ló-asszisztált programok’ részben leírtuk, a ló-asszisztált attitűdfejlesztéssel támogatott készségfejlesztést nagyon eredményesnek tartjuk. Erre tekintettel, az asszertív kommunikációs programba kiválóan illeszkedik a ló-asszisztált attitűdfejlesztés.

Az asszertivitás tréninget megelőzően egy az AoK Szervezeti Tanácsadó Műhellyel együttműködésben álló lovasterápiás központban tartunk egy kb. egynapos, a témához, pontosabban annak kulcselemeihez kapcsolódó, a szükséges attitűdök fejlesztését szolgáló ló-asszisztált tréningprogramot.

Az egynapos programot úgy állítjuk össze, hogy a résztvevők zsigeri tapasztalatokat szerezzenek az asszertív kommunikáció alkalmazásának hatékonyságáról és közvetlen visszajelzéseket kapjanak saját, mély belső mozgatórugóikról, melyek ezt a kommunikációs-, viselkedési formát és megközelítést támogatják, vagy éppen hátráltatják.

A ló-asszisztált programot követően, a fenti tematikával megvalósított folyamat lényegesen hatékonyabban és simábban (kevesebb ellenállás mentén) épül be a résztvevők viselkedési- és kommunikációs eszköztárába.

Meggyőződésünk, hogy ez a megközelítés sokkal hatékonyabb programot eredményez, mint amennyivel növeli a költségeket.