AoK – Szervezeti tanácsadó műhely

 • Szervezetfejlesztés
 • Vezetőfejlesztés
 • Coaching
 • Együttműködés-fejlesztés
 • Készségfejlesztések
 • A hatás művészete
  aok Saját fejlesztésű programok

Vezető- és szervezetfejlesztés integrált megközelítésben

csik

 

A vezető- és szervezetfejlesztést a maga komplexitásában, integrált szemlélettel közelítjük meg.

Ez tanácsadói munkánkban a következőket jelenti:

 • Vezetőkkel való egyéni és csoportos munka, valamint együttműködés fejlesztés és készségfejlesztő programjaink vonatkozásában is coaching megközelítéssel
 • Szolgáltatásaink jelentős részét felső- és középvezetőknek kínáljuk, hiszen ők a sikeres szervezeti működés motorjai. A vezetői munka minden fontos aspektusát tekintve nyújtunk támogatást.
 • Programjainkat rendszerszemléletben tervezzük meg és hajtjuk végre, vagyis mindig figyelembe vesszük a tágabb szervezeti kontextust (szervezeti célok, vezetői elvárások, szervezeti kultúra), a kulcs szereplőket, a felszín mélyén húzódó összefüggéseket.
 • Programjaink kialakítása során a hagyományosnak tekinthető módszerek (pl. coaching, csapatépítés) alkalmazásán túl különös figyelmet fordítunk az egyén belső harmóniájának és a külvilággal való összhangjának megteremtésére, a zsigeri szintű tanulás támogatására, az egyéni és csapatszintű gondolkodásmód több aspektusból való formálására, valamint a tudatos működés ösztönzésére.
AOK – SAJÁT FEJLESZTÉSŰ PROGRAMOK

A több mint tíz éves vezetőkkel és szervezetekkel végzett fejlesztői munkánk során szerzett tapasztalatainkat beépítettük a saját fejlesztésű programjainkba. A programok életre hívását az alábbi céljaink és meglátásaink ösztönözték:

 • Minél többször szeretnénk olyan keretek között dolgozni vezetőkkel, amelyben a vezetői működésükről munka közben kaphatnak visszajelzéseket, illetve az új ismereteket, meglátásokat azonnal tudják alkalmazni.
 • Szeretnénk minél többször olyan témákkal foglalkozni, amelyek igazán megmozgatják, megszólítják a résztvevőket, és amelyek a „klasszikus” fejlesztési keretek között illetve a mindennapi működésben könnyen elsikkadnak.
 • Azt tapasztaltuk, hogy jelentős változásokat lehet elérni a zsigeri szintű tanulás ösztönzésével, illetve a testi működés és az energetikai rendszer megszólításával. Ezért emeltük be a fejlesztési programjainkba a ’bodywork’ koncepciót.
 • Szeretnénk továbbá kiemelt hangsúlyt helyezni a hatékony, sikeres, ugyanakkor emberléptékű szervezeti működés érdekében az attitűdfejlesztésre, valamint a gondolkodásmód és szemlélet formálására.

Az eredményeink mögött: az AoK filozófia

csik
Az AoK vezető- és szervezetfejlesztés alappillére: VALÓDI ELKÖTELEZŐDÉS

 • A szervezet hosszú távú eredményességéhez szükség van valódi módon elkötelezett munkatársakra.
 • Szervezeti oldalról az elkötelezettség, motiváció kialakításában, ápolásában a vezetőknek kulcsszerepük van.
 • Azt tekintjük valódi módon elkötelezettnek, aki alapvetően “rendben van” a saját létével – és annak részeként a munkájával.
 • Ez kellő mértékű tudatosságot, önismeretet feltételez.
 • Tanácsadói munkánkban ebből kiindulva közelítünk a szervezetfejlesztéshez, a vezetőfejlesztéshez, az együttműködés-fejlesztéshez (teamépítéshez), valamint a készségfejlesztéshez.

Programjaink, tréningjeink

Részletek >>

Sikereink mögött: az AoK vezető trénerek

csik_white

GULYÁS VINCE

vezető tréner

csik_white_sm

“Integrált szakmai személyiség”, vagyis aki rendben van magával, a munkájával, a munkatársaival és egyáltalán másokkal. Jó volna, ha mindenki erre törekedne, ha az emberek többsége azt a munkát végezné, amit szeret, vagy legalább tudná, hogy miért csinálja, amit csinál. Eközben egyensúlyban tudná tartani az életét: volna ideje mindarra, ami fontos neki.

GULYÁS VIKTOR

vezető tréner

csik_white_sm

Fontos, hogy az emberek érezzék jól magukat a bőrükben. Olyan munkát csináljanak, olyan hivatást válasszanak, ami ehhez segíti őket, amelyben ki tudnak teljesedni, értelmes kihívást látnak benne, meg tudják mutatni kreativitásukat, ki tudják bontakoztatni képességeiket, meg tudják mutatni, kik is ők valójában.

A vezető- és szervezetfejlesztésben coaching megközelítéssel dolgozunk.

Ennek értelmében nem kész szabványmegoldásokat kínálunk, hanem valós munkahelyi helyzetekkel, esetekkel, interakciókkal rugalmasan dolgozva alapvető célunk az attitűdfejlesztés és szemléletformálás. 

email  aok@aok.hu

 

W32_20
+36 299 0800

Company – frame for success
Leaders – drive success
Employees – do success